Instituti Albanologjik - Prishtinë
Krenar Doli

I lindur në Gjakovë me 14.02.1085. Prej vitit 1995-1999 vijon shkollën e ultë të muzikës ‘’Prenk Jakova’’ në instrumentin e klarinetës në qytetin e Gjakovës. Nga viti 1999-2003 vijon gjimnazin e përgjithshëm ‘’ Hajdar Dushi’’ në Gjakovë. Në vitin 2003 fillon studimet pranë Akademisë së Arteve, Fakulteti i Muzikës në klasën e prof. Hamide Stringa. Diplomon në vitin 2007 me temën ‘’ Esat Bicurri në përjetësi”, në Tiranë. Prej vitit 2010 vijon studimet në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (Qendra e Studimeve Albanologjike) drejtimi i etnomuzikologjisë( Folklor, Antropologji Kulturore) në Tiranë.

Prej vitit 2008 deri më 2012 punon si profesor i edukatës muzikore pranë shkollës fillore e mesme e ultë ‘’ Selman Riza’’ në Gjakovë. Nga viti 2012 punon pranë Institutin Albanologjik të Prishtinës si hulumtues shkencor, dega e folklorit, sektori i etnomuzikologjisë.


krenar_doli@hotmail.com

 

2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik