Instituti Albanologjik - Prishtinë
Ma. Shpresa Ismajli

Datëlindja 15. 11. 1981. Podujevë

 

Adresa: Podujevë, rruga “Ahmet Haxhiu”

 

Tel. 044 361826

 

Email: shpresa_ismajli@hotmail.com

 

 

Shkollën fillore dhe të mesme i kam mbaruar në Podujevë

 

Studimet në fakultetin e Filologjisë, dega e Gjuhës Shqipe, i kam ndjekur në periudhën 2000- 2004. Në vitin 2005 kam regjistruar studimet pasuniversiatre -Master.

 

Në dhjetor 2008 kam filluar punën si asistent( stazhier) në degën e gjuhës shqipe, sektori i kulturës së gjuhës në Institutin Albanologjik të Prishtinës

 

Titulli i projektit: “Mbledhja dhe pwrpunimi i leksikut dhe i frazeologjisë në rajonin e Llapit”, udhëheqës i projektit dr. Qemal Murati

 

 

Të dhëna bibliografike:

Recensioni me titullin “Hulumtime drejtimdhënësë në fusha të gjuhësisë” (Shefkije Islamaj, Gjuha, ligjërimi dhe fjala, Toena, 2008), botuar në revistwn “Gjuha shqipe” 2/2009

 

2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik