Instituti Albanologjik - Prishtinë
Veprimtaria botuese e Institutit përfshin botimet e rregullta dhe ato të veçanta të Institutit. Botimet e rregullta, që janë organe të përhershme të Institutit, janë revistat: 1.                       Gjurmime albanologjike a.                        seria e shkencave filologjike b.                       seria folklor dhe etnologji c.            &nb...
  50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 1 Prishtinë, 2014 1962-2012
BIBLIOGRAFI 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE INSTITUTI ALBANOLOGJIK

EMINE FATAHU - ABDIXHIKU 

| 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Recensues: Dr. Daut Bislimi Dr. Lulzim Lajçi Kopertina dhe realizimi kompjuterik: Besmir Abdixhiku Katalogimi në botim – (CIP) Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” 014.3(=18:496.51)“1962/2012” Fetahu - Abdixhiku, Emine 50 vjet gjurmime albanologjike 1962-2012 : bibliografi / Emine Fatahu - Abdixhiku. – Prishtinë : Instituti Albanologjik, 2014. – 534 ; 20 cm. Parathënie : f. 5-6 ISBN 978-9951-596-95-4 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 3 Prishtinë, 2014 1962-2012 BI...

REVISTAT SHKENCORE   1968 1. Gjurmime albanologjike nr. 1, 1968[1] 2. Gjurmime albanologjike nr. 2, 1968   1969 3. Gjurmime albanologjike nr. 1 dhe 2, 1969   1970 4. Gjurmime albanologjike nr.1 dhe 2, 1970   1971 Gjurmime albanologjike 1.     seria e shkencave filologjike, I, 1971 2.     seria e shkencave historike, I, 1971 3.     folklor dhe etnologji, I, 1971   1972 Gjurmime albanologjike 4.    seria e shkencave filologjike, II, 1972 5.     seria e shkencave historike, II, 1972 6.     folklor dhe etnologji, II, 1972   1973 Gjurmime albanologjike 7.  &nbs...
1-3 of 3
1
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik