Institute of Albanology - Prishtina
Contact US
Name:
Email:
Message:
E-Mail: info@institutialbanologjik.com; institutialbanologjik@gmail.com
Fix: Tel. + 381 38 220 822
Fax: Tel & fax: + 381 38 224 156
Web: www.institutialbanologjik.com
Address: Institute of Albanology, Street. Eqrem Çabej no number, 10.000, Prishtina, KOSOVO
2013 * Copyright Instituti Albanologjik
Të gjitha drejtat e rezervuara