Instituti Albanologjik - Prishtinë
Na kontakto
Emri:
E-posta:
Mesazhi:
E-posta: info@institutialbanologjik.com; institutialbanologjik@gmail.com
Telefoni Fix: Tel. + 381 38 220 822
Fax: Tel & fax: + 381 38 224 156
Ueb: www.institutialbanologjik.com
Adresa: Instituti Albanologjik, Rr. Eqrem Çabej p.n. 10.000, Prishtinë, KOSOVË
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik